Missie & Visie

Naar inclusiever onderwijs

Leerkracht staat voor de klas

Missie

Ik geloof in een samenleving waarin ieder mens ongeacht ras, kleur, beperking etc. mee mag en kan doen. Zo’n samenleving komt alleen tot stand als we diversiteit om ons heen zien en respecteren. De school is daarvoor de oefenplek bij uitstek. Jong geleerd is oud gedaan!

Visie

Inclusiever onderwijs is een proces waarbij iedere school vandaag al een stap kan zetten. Het helpt als de overheid, het samenwerkingsverband of het bestuur zorgen voor goede condities, maar de school hoeft daar niet op te wachten. Inclusiever onderwijs komt tot stand door interventies op drie velden: vaardigheden, hulpbronnen (tijd, handen, materialen) en houding. Geen van deze velden kan bij een route naar inclusiever onderwijs overgeslagen worden.

Leerkracht met leerlingen zittend aan tafel